Дисциплината играе много важна роля по време на възпоменателното факелно шествие в памет на ген. Христо Луков. С цялостното си държание и външен вид ние не трябва даваме повод за спекулации и манипулации от страна на враговете на марша, които търсят всяка възможност за атака срещу нас. Затова е нужно да се спазват стриктно следните правила:

 • По време на мероприятието всички мобилни телефони трябва да бъдат изключени
 • Излишните разговори са нежелателни, защото все пак става въпрос за траурно шествие
 • По време на мероприятието не се яде, не се дъвчат дъвки и не се пуши
 • Преди и по време на мероприятието е абсолютно забранено консумирането на алкохол. Всеки забелязан да прави това, както и лица, които са във видимо нетрезво състояние ще бъдат отстранявани от шествието без излишни обяснения
 • За правилното и безпроблемно протичане на мероприятието отговарят упълномощени от организаторите лица, които контролират провеждането му. Те извършат и подредбата на хората преди започване на шествието. Моля спазвайте техните инструкции!
 • Преди началото ще бъдат раздадени знамена и транспаранти на участниците в шествието. Всеки отговаря лично за поверените му вещи и е длъжен да ги върне след края на мероприятието на човека, от който ги е получил. Знамената се носят под ъгъл от 45 градуса, а не на рамо или по някакъв друг начин.
 • По време на шествието хората спазват разстояние от около 2 метра помежду си.
 • Факлите биват раздавани от упълномощените за това лица. Паленето им се извършва от няколко човека, които минават през колоната. По време на движение хората, които ги носят трябва да внимават да не подпалят други участници в шествието, знамената или нещо друго около себе си.
 • Забранено е носенето на знамена, транспаранти, дрехи, значки и други, върху които има надписи или знаци забранени от българските закони.
 •  Забранено е носенето на транспаранти, знамена, обозначителни знаци на организации и приятелски кръгове, които нямат нищо общо с организирането на траурното шествие, но биха се опитали да го инструментализират за своите цели или по-късно да използват кадри от него за своята собствена пропаганда
 • По време на официалните церемонии спазвайте тишина и съблюдавайте тези около Вас да правят същото!
 • Не давайте изявления на присъстващите журналисти при никакви обстоятелства. За това има упълномощени лица, които са по-добре подготвени. Това естествено не означава, че нямате право да им кажете защо участвате в това възпоменание, но излишните приказки на теми различни от повода, по който сме се събрали, са нежелателни и най-често могат да бъдат използвани срещу самото възпоменание по-късно.